Information Center for Israeli Art English

פרל שניידר

פרל שניידר, ישראלית, נולדה ב-1983.

לימודים

2007-2004 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2006 תוכנית לחילופי סטודנטים, בית הספר של המכון לאמנות, שיקאגו, ארצות-הברית
2009-2008 תכנית העמיתים, עלמא, בית לתרבות עברית, תל אביב-יפו
2013-2012 תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

פרסים

2007 פרס ע"ש לורין ומיטשל פרסר עבור הצטיינות בתחום הציור, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2012 מלגת הצטיינות, התוכנית לתואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2015 פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר, בית האמנים, ירושלים