Information Center for Israeli Art English

לוצי שנפלד, פסלת. נולדה בצ'כיה. עלתה ארצה 1968. גרה בקרית אונו.

לימודים

ביה''ס הגבוה לאמנות הפיסול בפראג