Information Center for Israeli Art English

דרורה שפיץ, צלמת. נולדה בחיפה.

לימודים

1960 - 1963 ביה''ס ויצ''ו חיפה, המגמה לצילום
1971 ביה''ס לצילום אגפא גוורט, אנטוורפן, בלגיה
1972 דפוס משי, בצלאל, ירושלים
1984 - 1991 השתלמויות בארל, צרפת