Information Center for Israeli Art English

חן שפירא

חן שפירא, ישראלי, נולד ב-1960.

חן שפירא נולד בקיבוץ עינת בשנת 1960. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 למד אמנות ב"קלישר" ובניו יורק, ארצות הברית. בשנות ה-2000 עסק רבות בניהול והנחייה של פרוייקטים אמנותייים בקהילה במסגרות שונות.

לימודים

1985-1983 בית הספר לאמנות הציור בתל-אביב ע''ש מרגושילסקי, תל אביב-יפו
1987-1985 ניו יורק סטודיו סקול, ניו יורק
1989-1987 בית הספר פרסון לאמנות, ניו יורק
1988-1989 סדנא לציור פרסקו, ניו יורק
1989 בית ספר לציור פרסקו, פראטו, איטליה
2005-2003 בית-הספר למנהיגות חינוכית, מכון מנדל, ירושלים

הוראה

2007-1995 אמנות, התיכון לאמנויות, ירושלים
2001-1998 המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון
2014-2006 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014-2006 בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2007 המחלקה להכשרת מורים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרסים

1989-1987, מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2001-2000, מלגת אמן-מורה, משרד התרבות והספורט
2003-2002, מלגת אמן-מורה, משרד התרבות והספורט
2005-2003, מלגת לימודים, מכון מנדל למנהיגות, ירושלים