Information Center for Israeli Art English

מרים שרון, ישראלית, נולדה ב-1944.

מרים שרון נולדה בחיפה בשנת 1944. בהיותה בת 16 נשלחה ללימודים בפנמיה באנגליה. לאחר שרותה הצבאי נישאה ועברה להתגורר בגרמניה. לאחר גרושיה שבה להתגורר בלונדון, אנגליה. בשנת 1969 שבה לישראל והחלה לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים. באותה עת כתבה ביקורות אמנות בעיתון הסטודנטים "פי האמון". לאחר סיום לימודיה עברה להתגורר בתל אביב-יפו. באותה עת הוציאה פנזין בשם "הדף הפמיניסטי" ועסקה באמנות מושגית ובעבודות אדמה מחוץ לממסד האמנותי. בראשית שנות ה-90 של המאה ה-20 עברה להתגורר בצרפת.

עיקר יצירתה של מרים שרון היה באמנות מיצג ומיצב בחללים חוץ מוזיאליים. בעבודותיה ביצעה גרסאות מקומיות לעבודות אדמה ולמיצגים. בנוסף, עסקה גם בוידאו ארט שהתבסס על תיעוד פעולותיה האמנותיות. בעבודותיה בלט ההיבט החברתי והפמיניסטי. בין יצירותיה הידועות העבודה "אשדודה", שנוצרה בשיתוף פועלי נמל אשדוד.

לימודים

1969-? תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
תואר שני, הסורבון, פריז, צרפת

הוראה

1956–1960 מכון אבני, תל אביב
1965 בוזאר, פריז, צרפת