Information Center for Israeli Art English

רות שרייבר

רות שרייבר, ישראלית, נולדה באנגליה ב-1947

רות שרייבר נולדה בשנת 1947 בלונדון, אנגליה, להורים ילידי גרמניה שהיו ניצולי שואה. בשנת 1976 עלתה לישראל משפחתה, אולם חזרה לאנגליה בשל קשיים כלכליים. בשנת 1995 עלתה לישראל בשנית. שרייבר פועלת במגוון של מדיה אמנותיות כגון ציור, פיסול, קרמיקה ועוד. ביצירותיה בולט העיסוק ביהדות ובביוגרפיה המשפחתית. חיה ופועלת בירושלים.

לימודים

1995 תולדות האמנות, בירקבק קולג’, אוניברסיטת לונדון, לונדון, אנגליה
2001-1998 MA לימודי מוזיאונים, אוניברסיטת לסטר, אנגליה
2003-2005 MFA עיצוב קרמיקה וזכוכית, בצלאל האקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים

הוראה

1997 ואילך מדריה, מוזיאון ישראל, ירושלים