Information Center for Israeli Art English

ראובן שרף, פסל, נולד בצ'כוסלובקיה 1938. עלה ארצה בשנת 1950, לקיבוץ חולדה. מפסל בשיש, בברזל, באלומיניום ובברונזה.

לימודים

1972 - 1976 מכון אבני לפיסול ולציור
התמחה בפיסול בפייטרה סנטה, איטליה