Information Center for Israeli Art English

הדסה שרשבסקי, ציירת, נולדה בפתח תקוה.

לימודים

אצל גת, רוזנטליס, וויתקין - במדרשה לאמנות
ביה''ס הגבוה לציור ע''ש מרגושילסקי
אצל נחום טבת במכון לציור ברמת גן

הוראה

עוסקת בהוראת הציור בבית ספר תיכון ובמכללת ''תלפיות'' ת''
אהמדרשה לאמנות ברמת השרון