Information Center for Israeli Art 27
English

איל ששון, נולד בישראל 1968.

לימודים

1991-92 ב'ס גבוה לציור, תל-אביב
1992-96 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA, השתלמות בציור אצל ישראל הרשברג
1998-2000 רויאל קולג' אוף ארט, לונדון, אנגליה MFA,

הוראה

2015 מכון חולון לטכנולוגיה (HIT), עיצוב תעשייתי

פרסים

1996-1995, פרס להצטיינות בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1998 מלגת קרן קלור ללימודי תואר שני באקדמיה המלכותית לאמנות, לונדון, אנגליה
1999 פרס לנסיות מטעם ז'ון קריין
1999-2000, פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
2000-01, פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל