Information Center for Israeli Art English

לילך ששון (פסח), ציירת. נולדה 1959.

לימודים

1983 - 1986 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1986 - 1989 מרכז תרבות עמים לנוער, ירושלים
מ-1986 מלמדת באגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים