Information Center for Israeli Art English

עליזה תומאס, נולדה בהולנד. עלתה לישראל 1969. למדה הכנת נייר מהבדווים בנגב, ממנו היא מרכיבה קולאז'ים.

לימודים

הולנד, בלגיה וצרפת

הוראה

באר שבע