Information Center for Israeli Art English

חיה תומא, ישראלית, ילידת מולדובה, 2009-1931.

חיה תומא נולדה בעיירה אורגייב (Orgeyev; Orhaiv) שבמולדובה. בשנת 1934 עלתה עם משפחתה לארץ-ישראל. בתחילה התגוררה המשפחה בחדרה ובשנת 1941 עברה לחיפה. בין השנים 1948-1945 התגוררה ולמדה תומא בקיבוץ שער העמקים. לאחר שרותה הצבאי נישאה לרוךף ברין. בשנת 1954 הכירה את אמיל תומא ועברה להתגורר איתו.. בשנת 1962 נישאה לו בטקס אזרחי במוסקבה. בין השנים 1972-1955 עסקה במחול. בשנות ה-70 של המאה ה-20 החלה ללמוד אמנות. במקביל, בין השנים 1996-1971) ניהלה את סניף חנות הספרים סטימצקי בחיפה. עיקר יצירותיה של תומא הן במדיום הפיסול הקרמי והקדרות. עבודותיה מאופיינות בדימויים פיגורטיביים סמליים ובדקורטיביות, השואבת מדימויים עממיים. בין עבודותיה הידועות סדרת תבליטי קיר שיצרה ברחבי העיר חיפה (2008-1999).

לימודים

1974-1971 קרמיקה, החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1980-1975 אמנות, המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון

הוראה

2004-1989 קרמיקה, בית החסד, חיפה