Information Center for Israeli Art English

מרים תירוש

מרים תירוש (מרימה דוברבסקי), קדרית. נולדה במושב עין עירון ב-1935. חיה ויצרה בגבעתיים. עסקה בטכניקות - קרמיקה פיסולית, גבס, ברזל ויציקות ברונזה. נפטרה ב-1995.

לימודים

1965- 1976 מכון לאמנות אצל הדויג גרוסמן ורודי להמן, גבעתיים
1976- 1978 אצל הפסלת כרמה אנדרסון, יוסטון, טקסס
1980 - 1982 אצל דן זרצקי, עין הוד
1983-1985 אצל פרדי פביאן

הוראה

במכון לאמנות של רודי להמן והדויג גרוסמן קדרות יד וקרמיקה פיסולית משנת 1978