Information Center for Israeli Art English

תנועה ציבורית

תנועה ציבורית, קבוצה ישראלית, נוסדה ב-2006.

תנועה ציבורית היא קבוצת אמנות ישראלית שנוסדה בשנת 2006 על ידי עומר קריגר ודנה יהלומי. החל משנת 2011 עומדת בראשה יהלומי. הקבוצה יוצרת מיצגים טקסיים במרחב הציבורי הישראלי.