Information Center for Israeli Art

פנחס אברמוביץ

פנחס אברמוביץ, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1986-1909.

פנחס אברמוביץ נולד במאיז'ייק, ליטה, כצעיר מבין שמונה ילדים. הוריו היו מסורתיים והיו בעליהם של בית מלאכה וחנות לעורות ונעליים. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גורשה המשפחה לרוסיה, שם למד בבית ספר יהודי. בשנת 1916 נפטרה אמו בפתאומיות עם תחילת מהפכת אוקטובר היגרה המשפחה לחרקוב, אוקראינה, שם למש בבית ספר רוסי-קומוניסטי. בשנת 1922 שבה המשפחה לליטה ובתיישבה בעיירה סיאד. אברמוביץ למד בבית ספר יהודי והיה פעיל במסגרת תנועת "הצופים", ואחר כך "השומר הצעיר".את ראשית חינוכו האמנותי קיבל בעיירה שיבלי, אצל צייר בשם אנניב ובשנת 1926 החל ללמוד אמנות בבית הספר לאמנות בקובנה. בשנת 1927 החל בפעילות ציונית במסגרת תנועת "השומר הצעיר", ובשנת 1929 עלה לארץ ישראל במסגרת תנועת "החלוץ" להתיישב בחווה חקלאית בבנימינה. לאחר מכן התגורר גם בבית זרע.

בשנת 1932 עבר לתל אביב, שם צייר בסטודיו של יוסף זריצקי. בשנת 1934 התקבל לאגודת הציירים והפסלים. בין השנים 1941-1938 היה חבר ב"הגנה" ואף שירת בפלוגת בפיקוד אורד ווינגייט. בין השנים 1943-1942 שירת בצבא הבריטי בעירק ובאירן. בשנת 1948 עמנה עם קבוצת המייסדים של "אופקים חדשים" והציג בכמעט כל תערוכותיה. בנוסף שימש כמזכיר התנועה בין השנים 1953-1948 ו-1963-1957. בשנים 1956 ו-1966 ביקר בדרום אפריקה ושהה שם תקופה. בין השנים 1981 ו-1984 היה יו"ר אגודת הציירים והפסלים. 1985 נשיא הכבוד של אגודת הציירים והפסלים.

יצירתו המוקדמת של אברמוביץ מושפעת מן האקספרסיוניזם האירופי. עבודות כגון "מפעל בהסוואה" (1948) מציגות גירסה מרוכחת לקוביזם בהשפעתו של ז'ורז בראק. בשנות החמישים עברה יצירתו של אברמוביץ תהליך של הפשטה, שאפיינה את עבודותיהן של מרבית חברי "אופקים חדשים".

לימודים

1932 אמנות בבית הספר לאמנות בקובנה
1932 ציור, אצל יוסף זריצקי, תל אביב
1936-1935 אקדמיה לאמנויות יפות, גראנד שומייר, פריז, צרפת

הוראה

1929 ציור, קיבוץ בית-זרע
1947-52 ציור, בבתי-ספר בתל אביב-יפו
1952-72 סמינר הקיבוצים, תל אביב-יפו

פרסים

1966 פרס מונקו
1967 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1985 תעודת הוקרה מטעם איגוד אמני פרנקפורט, גרמניה