Information Center for Israeli Art English

ברוך אגדתי (קאושינסקי)

ברוך אגדתי, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1979-1895.

ברוך אגדתי נולד בשנת 1895 בשם ברוך קאושינסקי, בעיירה טיגינה, כיום מולדובה. את ילדותו עשה באודיסה, שם החל ללמוד בלט. ב-1910 עלה לארץ ישראל ולמד בבצלאל. בתחילה אימץ לעצמו את השם "בן יהודה" ואחר כך את הכינוי "אגדתי". בשנת 1914 חזר לאודסה ונשאר שם בעת מלחמת העולם הראשונה. הוא החל ללמוד שוב בלט ושימש כסולן בלהקת הבלט של התאטרון העירוני באודסה.

בשנת 1919 חזר לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. שם, יצר מחולות בעלי מוטיבים יהודיים או מזרחיים. בסגנונם הושפעה הכיאוגרפיה מן הריקוד המודרני. בין המחולות הידועים "מלווה מלכה", "יפו הערבית" ו-"הורה אגדתי". בנוסף, יזם נשפי פורים שהיוו חידוש תרבותי חשוב.

במהלך שנות ה-30 של המאה ה-20 החל לעסוק בקולנוע ויצר מספר סרטים. בינהם סרט האנימציה "הרפתקאותיו של גדי בן סוסי" (1931) ו- "זו היא הארץ" (1935), שהיה הסרט העברי הראשון בעל פס קול. בשנותיו האחרונות חזר לעסוק בציור.

לימודים

1910 בצלאל, בית מדרש למלאכות אמנות, ירושלים, עם בוריס שאץ
1914-19 מחול, אודסה, ברית המועצות (אוקרינה)
1930 ציור, פירנצה, איטליה

הוראה

1914-19 אודסה בבתי ספר לימד בלט קלאסי, ציור ומוסיקה. קיבל את השם - אגדתי.

פרסים

1976 אות יקיר תל-אביב, עיריית תל אביב-יפו