Information Center for Israeli Art English

אביבה אורי

אביבה אורי, ישראלית, 1989-1922. על יצירתה זכתה בשנת 1976 בפרס סנדברג לאמנות.

אביבה אורי נולדה בצפת בשנת 1922. אמא נפטרה בילדותה. בשנות השלושים עברה עם אביה ואשתו החדשה לגבעתיים, שם למדה בבית הספר "בורוכוב", ואחר כך לרמת גן. במחצית השנייה של שנות ה-30 למדה בלימודי תיכון ופדגוגיה בסמינר לוינסקי. באותה תקופה למדה מחול אצל גרטרוד קראוס בתל אביב. בשנת 1941 נשאה למשה לוין. בשנת 1943 החלה ללמוד ציור אצל משה קסטל בתל אביב, עמו היו לה קשרים רומנטיים. בשנת 1944 המשיכה את לימודיה אצל דוד הנדלר. בשנת 1947 עברה להתגורר עמו והשניים נישאו בשנת 1963. במהלך שנות ה- וה-60 וה-70 של המאה ה-20 החלה יצירתה של אורי להתפרסם. היא הציגה מעבודותיה בתערוכות של קבוצת "עשר+" (עשר פלוס) ובתערוכות יחיד בגלריות כדוגמת "רינה" ו"גורדון".

יצירתה של אורי התמקדה ברישום על נייר. עבודתה המוקדמת, כדוגמת "נוף עירוני" (1956), מתבססת על הפשטה של נוף. בשלהי שנות ה-50 הפכו עבודותיה למופשטות ושילבו מתח בין צורות אקספרסיביות וקומפוזיציות מאופקות. בשנת 1968 החלה אורי להשתמש בחלק מעבודותיה גם בצבע, בהשפעת הפופ ארט. בין יצירותיה הידועות סדרת הרישומים בנושא הקרקס (1958), סדרת "רקוויאם לציפור" (1975).

לימודים

1941-1935 סמינר לוינסקי לבנות, תל אביב
1944 ציור אצל דוד הנדלר, תל אביב

פרסים

1952 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1976 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1985 פרס המועצה לתרבות ואמנות ע"ש לאה פורת, המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, משרד התרבות והספורט
1986 פרס יצירה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1987 פרס שר החינוך והתרבות, משרד החינוך והתרבות
1989 פרס הסתדרות העובדים הכללית