Information Center for Israeli Art English

צבי יהודה אלדובי (הירש לייב ז'ופניק)

צבי אלדובי, ישראלי, יליד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 1996-1904.

צבי יהודה נולד בשם הירש לייב ז'ופניק ברופניקה, שבגליציה, אז תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית, משפחתו היתה משפחה חסידית. לאחר עלייתם לארץ ישראל של אחיו, עזר אלדובי בפרנסת הבית. בשנת 1924 עלה לארץ ישראל והתפרנס מעבודתו כפועל חקלאי וכפועל בניין. לאחר מכן למד בסימינר בבית הכרם, אז החל לראשונה לעסוק בפיסל. בין השנים 1948-1946 היה אלדובי שליח מטעם הארגון לשיקום פליטים של האו"ם (UNRRA) והסוכנות היהודית במחנות של ניצולי שואה באירופה. באותה עת ביקר במרכזי האמנות באיטליה. בסוף שנות ה-70 היה אלדובי שותף להקמת קבוצת "אקלים", שהדגישה ערכים של מקומיות.

יצירתו הפיסולית של אלדובי היא בעלת ממד בולט של הפשטה. יצירותיו המוקדמות מושפעות הן מן המודרניזם האירופי והן מפיסול פרימיטיבי בעיצוב הצורות בקווים גיאומטריים נקיים. ב"המלך שאול בעין דור" (1959), לדוגמה, יצר אלדובי דמות המבוססת על הפיסול המודרניסטי האירופי בכל הקשור לשימוש בחללים נגטיביים ועיצוב גיאומטרי.עבודותיו המאוחרות הן מופשטות ובעלות ממד סמלי. בין עבודות אלו ידועים הפסלים "מה מלילה?" (1967), ו-"חושן" (1974) בטכניון חיפה.

לימודים

1937-1931 אוניברסיטה העברית, ירושלים
1937-1931 סמינר למורים, בית הכרם, ירושלים
1939-1938 פיסול אצל טרודה חיים
1948 לימודי מתקדמים באיטליה, וצרפת
1951-1950 ציור, האולפן של יוסף שווארצמן, ירושלים

הוראה

בית הספר תל נורדאו, תל אביב-יפו
תיכון בעיר חולון

פרסים

1957 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1963 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1964 מדליה מתצוגת בינלאומי של מונאקו
1965 פרס בשביל "פריצת דרך לתוך הנגב" הצעה לאנדרטה , גדוד גבעתי, חטיבה 52
1967 פרס המנהלי ההסתדרות
1991 אות יקיר תל-אביב, עיריית תל אביב-יפו

פסלים במרחב הציבורי

1969 "יזכור" - אנדרטה בנתיבות לזכר ילדי עלית הנער מטוניסיה שנספו בתאונת אויר בנורבגיה בדרך לארץ.