Information Center for Israeli Art English

קטה אפרים מרכוס

קטה אפרים מרכוס, ישראלית, ילידת גרמניה, 1970-1892.

קטה אפרים מרכוס נולדה בברסלאו, גרמניה (כיום פולין), בשנת 1892. אביה היה סוחר אמיד. בנעוריה זכתה לחינוך חופשי והצטרפה לתנועת הנוער "בלאו וייס". בשנת 1911 החלה בלימודי אמנות. בתחילה למדה אצל הצייר האנס תומא ולאחר מכן למצד אמנות אצל לוביס קורינת ומקס בקמן. בשנת 1917 נישאה לעורך הדין הציוני יוסף מרכוס, שעמד בראש תנועת "בלאו וייס". בשנת 1925 ביקרה בפריז, צרפת, שם למדה באקדמיה גרנד שומייר עם אנדרה לוטה. באותה שנה ביקרה לראשונה בארץ-ישראל והשתתפה בפתיחת האוניברסיטה העברית. בשנת 1926 התקבלה כחברה באגודת האמנים הגרמנית ובאגודת האמנים השלזית. בשנת 1930 עברה עם משפחתה לדיסלדורף. בשנת 1932 ביקרה בשנית בארץ-ישראל והשתתפה בפתיחת משחקי המכביה. בשנת 1933, עם עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה, היגרה לאנגליה ואחר כך לשוויץ. בשנת 1934 עלתה לארץ-ישראל. בתחילה התיישבה בשכונת בית הכרם בירושלים, שם פתחה אכסניה. בשנת 1943 עברה לפעול בסטודיו בעיר העתיקה בירושלים. שם, החלה לעסוק גם בפיסול. בשנת 1947 גורשה מן הסטודיו על ידי שלטונות המנדט. בתקופת מלחמת העצמאות שההתה בירושלים. לאחר המלחמה עברה להתגורר ברמת-גן.

לימודים

1911 האקדמיה לאמנות בקרלסורה, גרמניה
1912 ביה"ס לאמנות, ברסלאו, גרמניה
1913 בסטודיו של הצייר לוביס קורינט, ואצל האמן מכס בקמן
1925 אקדמיה לאמנות גרנד שומייר, פריז, צרפת