Information Center for Israeli Art English

יואב אפרתי

יואב אפרתי, ישראלי, נולד ב-1965.שוהה ועובד בתל-אביב.

יואב אפרתי נולד ברחובות בשנת 1965. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 החל ללמוד אמנות ב"בצלאל". עיקר יצירתו של אפרתי היא בתחום הרישום. עבודותיו מכילות קו רזה, המתאר דימויים פיגורטיבים של דמויות במצבים ארכיטיפיים-רגשיים.

לימודים

1993-1989 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA

הוראה

תיכון עירוני א', תל-אביב
1995 מוזיאון תל-אביב לאמנות, מגמת עירונית א, אמנות, רישום ואמנות
1997 ואילך, בית הספר לאמנות- המדרשה, מכללת בית ברל, כפר סאב
א1998-2013 סדנת הקיבוץ באמנות
2013 מכון אבני, תל-אביב

פרסים

1993 פרס מרי פישר, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1994 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות
2009 פרס ע'ש שמואל גבעון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב

פסלים במרחב הציבורי

2009 כיכר מאסאריק, תל-אביב, "זית"
2009 חדר של מתן דאובה, "תאום"