Information Center for Israeli Art English

יעקב אפשטיין

יעקב אפשטיין, ישראלי, נולד בפולין, 2006-1921.

יעקב אפשטיין נולד בקרמניץ, פולין. אביו היה פסל וחרט עץ פסל. בסוף שנות השלושים למד אמנות בלבוב ואף יצר כמה תבליטי קיר שם. בין השנים 1946-1941, תקופת מלחמת העולם השנייה, שרת בצבא האדום. לאחר המלחמה שב ללבוב, אז חלק מהרפובליקה העממית של מערב אוקראינה, ושימש כמרצה באקדמיה וכן עבד בשימור ושחזור אתרי ארכיטקטורה באוקראינה. בשנת 1957 היגר לפולין ובשנת 1959 עלה לישראל והתיישב בבת ים. שם, היה ממקימי המכון לאמנות בעיר.

אפשטיין הרבה בפיסול ריאליסטי ובעיצוב דיוקנאות בסגנון אקספרסיבי. בין יצירותיו הידועות "אנדרטת בני חוף הכרמל" (1968) ואנדרטה לזכר ינוש קורצ'ק ופסל הרמב"ם בבת ים.

לימודים

1941 המכון הממשלתי לאמנות, לבוב, פולין

הוראה

אקדמיה לאמנות, לבוב, הרפובליקה העממית של מערב אוקראינה
המכון לאמנות פלסטית, בת ים
בית הספר תלמה ילין, גבעתיים
מכון אבני, תל אביב-יפו
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1968 פרס ראשון בתחרות לעיצוב אנדרטה ליהודי לבוב
1968 פרס ראשון לעיצוב אנדרטת בני חוף הכרמל
1981 פרס שני לעיצוב אנדרטת יאנוש קורצ'ק, יד ושם, ירושלים
1984 פרס ראשון לעיצוב אנדרטת היהודים שלחמו נגד הנאצים, יד ושם, ירושלים
1984 פרס העיר בת ים, (בפעם השלישית)
2000 יקיר העיר בת ים