Information Center for Israeli Art English

בועז ארד

בועז ארד, ישראלי, 2018-1957.

בועז ארד נולד בעפולה בשנת 1956 וגדל בעיר חולון. בסוף שנות ה-70 החל ללמוד אמנות במכון אבני. בשנת 2009 התמנה לאוצר הגלריה של המדרשה לאמנות בתל אביב-יפו. בשנת 2018 התאבד, בעקבות האשמות ביחסים בלתי הולמים עם תלמידותיו.

יצירתו של ארד עשתה שימוש במגוון של טכניקות ומדיה שונות. לצד עיסוק בוידאו עסק גם בפיסול ובציור מסורתי. עיקר עבודותיו עסקו, באופן אירוני ובקורתי בדיוקנאו של האמן וביחס שלו אל האמנות. בין עבודותיו הידועות הוידאו "גורדון ואני" (2002).

לימודים

1982-1978 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1996-1995 הסמינר החדש לאוצרות ותאוריה, בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו

הוראה

2006-1983 בית הספר תיכון תלמה ילין, גבעתיים
2004-1993 בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו
2018-2001 בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2018-2007, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2003 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2006 פרס, מוזיאון פתח תקוה לאמנות