Information Center for Israeli Art English

מרדכי ארדון (ברונשטיין)

צילום: סטנלי בטקין

מרדכי ארדון צייר ישראלי, יליד פולין, 1992-1896. על יצירתו זכה ארדון בפרס ישראל לציור לשנת 1963.

מרדכי ארדון (ברונשטיין) נולד בטוכוב, גליציה (האימפריה האוסטרו-הונגרית). בשנת 1919 היגר לגרמניה, שם למד בבית הספר "באוהאוס". לאחר סיום לימודיו היה חבר ב"קבוצת נובמבר" האקספרסיוניסטית ונחשף לרעיון ההפשטה האמנותית. יצירתו המוקדמת של ארדון התמקדה בציורי נוף ותיאורי דמויות אקספרסיביים.
בשנת 1933 עלה לארץ-ישראל והתיישב בירושלים. בשנת 1940 התמנה כמנהל "בצלאל החדש", תפקיד בו החזיק עד שנת 1952.
משנות החמישים ואילך עשה ארדון שימוש במערכת דימויים מורכבת, העושה שימוש במסורת המיסטית היהודית שנוצרה בארץ-ישראל (הקבלה) ושל העולם המקראי והמוטמעת במסגרת ההיסטורית-ציונית. בנוסף, הופיעו בעבודותיו התייחסויות סמליות לשואה.
בין יצירותיו הידועות: הציורים "שערי האור" (1953), "ערבות הנגב" (1953),"נקר הזמן" (1963), "בשערי ירושלים" (1967) וכן הויטראז' "חזון ישעיהו" (1982-1984) בספרייה הלאומית.

לימודים

1920-25 למד בבהואוס, ויימר, אצל הציירים איטן, קליי, קנדינסקי, פיינינגר
1926 לימודים אצל מקס דורנר

הוראה

1929 קונסטלה איתם, ברלין
1935 בסמינר בית הכרם, ירושלים
1935-52 לימד ציור ב"בצלאל" ירושלים
1940-52 מנהל "בצלאל", ירושלים
1952-63 מפקח ויועץ אמנותי, משרד החינוך והתרבות, ירושלים

פרסים

1954 פרס יונסקו
1963 פרס ישראל בתחום הציור
1974 דוקטור לפילוסופיה, תואר לשם כבוד, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1974 יקיר ירושלים
1988 פרס בוריס שץ
1992 פרס ישראכרט, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב