Information Center for Israeli Art English

חיים אתר

חיים אתר (אפתיקר), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1902–1953. חיים אתר נולד בעיירה זלאטופול שבאוקראינה וקיבל חינוך יהודי מסורתי. בימי המהפכה הרוסית קישט בציוריו את קירות מועדון הנוער הציוני בעיירתו. ב-1922 עלה ארצה כחבר תנועת "החלוץ'' והצטרף לקיבוץ עין חרוד. ב-1925 החל לצייר וכן עסק בקישוטי החג בעין חרוד, ועיצב את דמות החגים. פעיל כמרצה ומסביר של האמנות בקרב חבריו לקיבוץ. שהה שנתיים בפריז והתוודע אל קבוצת האמנים היהודים שפעלו שם. השתתף בתערוכות רבות בארץ ובחו''ל וזכה בפרסי דיזנגוף, פרס ההסתדרות ואחרים. יצירותיו נמצאות במשכן לאמנות בעין-חרוד, במוזיאון תל אביב ובאוספים פרטיים. יזם את הקמת ארגון האמנים של הקיבוץ המאוחד. בשנת 1937 הגה את הרעיון להקים מוזאון לאמנות בקיבוץ עין חרוד. בפריז החל לרכז יצירות האמנות לאוסף המוזאון. חיים אתר זכה לחנוך את האולם השני של המשכן לאמנות בעין חרוד ולהיות מנהלו הראשון עד מותו.

לימודים

1933, 1937–1938 לימודי אמנות בפריז

פרסים

1942 פרס ירושלמי, מוזיאון תל אביב, תל-אביב
1943 פרס דיזנגוף, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1946 פרס הסתדרות העובדים הכללית