Information Center for Israeli Art English

ציבי גבע

ציבי גבע, צייר ופסל ישראלי, נולד בקיבוץ עין שמר ב-1951. על יצירתו זכה גבע בשנת 1997 בפרס סנדברג לאמנות ישראלית.
בראשית שנות השמונים החל גבע לעשות שימוש במוטיבים מקומיים ובדימויים מן התרבות הערבית שהדגישו סטראוטיפים גזעניים. במיצב הציורים שהציג בגלריה הקיבוץ ב-1982, לדוגמה, הופיעו דימויים קריקטוריסטים של ערבים חסרי זהות לצד דימוי של לביאה פצועה, המצויירים באקספרסביות ובשימוש באימפסטו כבד. בעבודות מאוחרות יותר כגון "אום אל-פחם" (1983) או "יפה, ערערה, ג'וערה, חיפה" (1984), השתמש בטקסט "קישוטי" שהנכיח את קיום המיעוט הערבי במדינת ישראל, וערער על מושג ה"טעם" ישראלי והמערבי.
לאחר לימודי אמנות בניו יורק, בסוף שנות השמונים של המאה ה-20, הופיעו ביצירתו של גבע סדרות של ציורים מופשטים, גדולי ממדים, בהם הוטמעו מוטיבים מקומיים דומים. סדרת ציורי הכאפיות, לדוגמה, שילבה את ערכי האמנות המופשטת האמריקאית, תוך התייחסות אל הכאפייה הן כמוטיב פולקלוריסטי-פוליטי והן כגריד מופשט. במהלך שנות התשעים יצר גבע אלמנטים פיסוליים, כגון סורגי ברזל, ובהם שימוש במוטיבים דומים.
ציבי גבע מתגורר ויוצר בתל אביב.

לימודים

1976-79 מדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1985-87 השתלמות בניו-יורק סטודיו סקול, ניו יורק

הוראה

1979 מדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1990 אוניברסיטת חיפה, המחלקה לאמנות

פרסים

1984 מלגת שרת להשתלמות בחו"ל, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1985 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1994 פרס לאמנות פלסטית, משרד המדע והאמנויות
1996 פרס איסראכארט, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1997 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים, חבר השופטים: יגאל צלמונה (יו"ר), דגנית ברסט, יונה פישר
2001 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2003 פרס לאמנות ע"ש קרן אפטוביצר, על הישג מכובד באמנויות יצירה עכשווית, מוזיאון חיפה לאמנות
2004 פרס קרן אווה ומנדל פונדיק לאמנות ישראלית,, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב