Information Center for Israeli Art English

מאיר גור אריה

מאיר גור-אריה, ישראלי, יליד האמפריה הרוסית, 1951-1891.

מאיר גור אריה נולד בשם מאיר גורודצקי (הורודצקי) בבוברויסק, רוסיה (כיום בלארוס) למשפחה חסידית. לאחר שלמד אמנות ברוסיה הוזמן להמשיך את לימודיו בבצלאל בירושלים. לאחר עלייתו לארץ ישראל שינתה משפחתו את שמה ל"גור אריה". לאחר סיום לימודיו התמנה לראש המחלקה לרישום, שנהב וקמיעות בבית הספר. היה חבר בקבוצת "מנורה" וממקימי "אגודת אמנים עברית" בשנת 1920, ואף שימש לפרק זמן כמזכירה. בשנת 1923 הקים עם זאב רבן את "בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית". בין העבודות הידועות שיצרו במסגרת זו היו העיטורים עבור בניין ימק"א בירושלים.

יצירותיו של גור אריה מתאפיינות בקו רישומי נקי ובנושאים כגון תיאורי דמויות יהודיות וארץ ישראליות. בין יצירותיו הידועות של גור אריה היא סדרת צלליות, משנות ה-20 של המאה ה-20, המתארות חלוצים עבריים.

לימודים

1909-1907 אמנות, האמפריה הרוסית
1911-1909 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
תחריט, אצל הרמן שטרוק

הוראה

1929-1911 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים