Information Center for Israeli Art English

פסי גירש

פסי גירש, ישראלית, נולדה בגרמניה ב-1954.

פסי גירש נולדה במינכן גרמניה להורים ניצולי שואה. בשנת 1968 עלה עם אמא וארבעת אחיה לישראל. בנעוריה למדה פיסול אצל רודי להמן. לאחר שירותה הצבאי למדה רישום אצל יוסף שוורצמן ואחר כך נסעה ללימודי אמנות בגרמניה. לאחר שובה לישראל, בשנת 1977, היגרה לזאיר, אפריקה, ביחד עם בעלה באותה עת. לאחר שנתיים שבה לישראל והתיישבה בתל אביב-יפו. בשנות ה-80 של המאה ה-20 עזבה את מדיום הפיסול ולמדה צילום וחינוך במדרשה לאמנות.

בין עבודותיה בולטת סדרת התצלומים "הילת המצולם" (1991), בה יצרה גירש תצלומי דיוקן מבויימים של דמויות הנמצאות במים והן בעלות ממד טקסי. בסדרת תצלומים נוספת בשם "Natures Mortes", מתחילת שנות ה-2000, יצרה גירש תיאורי טבע דומם בעזרת גוויות בעלי חיים. הקומפוזיציות החמורות והסימטריות והאופי הלירי של התאורה וההדפסה מעניקים לתצלומים אלו אופי סמלי.

לימודים

1969-74 פיסול אצל רודי להמן
1972-74 רישום אצל פרופ' יוסף שוורצמן, תל אביב
1974-77 פיסול, באקדמיה לאמנויות יפות, מינכן, גרמניה
1982-87 צילום, המדרשה להכשרת מורים לאמנות, רמת השרון
1982-87בית ספר למומחים של קטי קולביץ

הוראה

מ-1986 מלמדת צילום ב''ויצ''ו צרפת'' תל אביב
מ-1992 בחוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה

פרסים

1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1988 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1989 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1995 מלגה מטעם שירות אקדמי גרמני, ברלין, לחילופי אמנים,
1999 פרס הדסה ורפאל קלצ'קין לאמן היוצר, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2001 פרס אלי אושורוב לצייר מצטיין, אגודת הציירים והפסלים, תל-אביב
2001 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
2016 פרס אנריקה קבלין לצילום על מפעל חיים, מוזיאון ישראל, ירושלים