Information Center for Israeli Art English

מרדכי גלדמן, ישראלי, יליד גרמניה, 2021-1946

מרדכי גלדמן נולד במינכן, גרמניה, בשנת 1946. הוריו היו ניצולי שואה פולנים שעלו לפלשתינה-א"י עם בנם בשנת 1949. עיקר עיסוקו האמנותי של גלדמן היה בתחום השירה. בשנת 1970 ראה אור ספר השירה הראשון שלו. לצד זאת עסק גם בביקורת אמנות, באוצרות וביצירה אמנותית במגוון מדיה כצילום, פיסול קרמי וציור.