Information Center for Israeli Art English

מיכאל גרוס

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977

מיכאל גרוס, ישראלי, 2004-1920.

מיכאל גרוס נולד בטבריה בשנת 1920 וגדל באזור המושבה מגדל. בשנת 1939, בעת ששהה בירושלים, נרצח אביו של גרוס ובית המשפחה נהרס. אירוע זה השפיע על בחירתו של גרוס בלימודי אמנות.
עבודותיו המוקדמות של גרוס כללו בעיקר פיסול וציור פיגורטיבי על פי מודל. עבודות אלו נוצרו בהשפעת אמנים כזאב בן-צבי ומשה ציפר, שאצלם למד באותה עת. החל משנות החמישים, עם שובו ארצה מלימודי פיסול באקדמיה לאמנויות של פאריס, פיתח גרוס גישה אמנותית שעיקרה תמצות המציאות הנראית בעזרת משטחי צבע ספורים.
במהלך שנות השישים והשבעים התחזקה מגמת ההפשטה ביצירתו של גרוס, בהשפעת האמנות האמריקאית. על אף המראה המינימליסטי שלהן, המשיכו העבודות להתייחס אל נושאים כגון דמויות אדם או תיאורי נוף בעלי משמעויות ביוגרפיות. בשנת 1980 הוא החל להוסיף אלמנטים פיגורטיביים לציוריו. בתקופה זו הוא יצר סינתזה בין המופשט לפיגורטיבי.

לימודים

1936-40 סמינר למורים, ירושלים
1943-45 אדריכלות, הטכניון, חיפה
1951-54 בית-הספר לאמנויות יפות, פאריז, צרפת

הוראה

1954-56 בית חינוך תיכון, חיפה
1957-60 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1960-86 סמינר הקיבוצים "אורנים", טבעון

פרסים

1953 פרס כבוד, תערוכת הפרס של דוביל, צרפת
1964 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1967 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו, 1936 היא השנה הראשונה בה הוענק הפרס. רק אמנים שחברים היו באגודה היו זכאים לקבלו. מטרת הפרס הייתה קרן לרכישת יצירות לאוסף האמנות הישראלית של מוזיאון תל אביב.
1971 פרס בביאנלה של סאו-פאולו, ביאנלה של סאו-פאולו, ברזיל, מדלית זהב
1977 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1987 פרס לציור ופיסול, משרד החינוך והתרבות
1995 פרס גמזו, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2000 פרס ישראל בתחום הציור והפיסול