Information Center for Israeli Art English

שושנה דמארי

שושנה דמארי, ישראלית, ילידת תימן, 2006-1923.

שושנה דמארי נולדה בשנת 1923 בעיר בשאר במחוז דמאר שבתימן. בשנת 1924 עלתה עם משפחתה לארץ-ישראל, שהתיישבה בראשון-לציון. בסוף שנות ה-30 של המאה ה-20 החלה להופיע כזמרת זמרת וציירת. ילידת תימן. בשנת 1940 נישאה לשלמה בשמי, ששימש גם כמנהלה האמנותי. בשנות ה-70 החלה לעסוק גם בציור בסגנון נאיבי.

פרסים

1997 דוקטור לשם כבוד, מכון ויצמן למדע, רחובות