Information Center for Israeli Art English

מיכאל דרוקס

מיכאל דרוקס, ישראלי, נולד ב-1940. פועל בישראל ובאנגליה.

מיכאל דרוקס נולד בירושלים בשנת 1940 וגדל בתל אביב. הוריו, יחזקאל ושרה, היו מהגרים ילידי פולין. אביו, היה צייר חובב. בנעוריו נשלח להתחנך בפנמיה הדתית "כפר בתיה". לאחר שירותו הצבאי התגורר ביפו ועבד בבית חרושת לאריגה. במחצית השנייה של שנות ה-60 של המאה ה-20, היה דרוקס פעיל בקבוצת "עשר+" ועסק גם בתאטרון. בשנת 1972 היגר עם משפחתו. בתחילה התגורר בהולנד ולאחר מכן התיישב בלונדון, אנגליה. במחצית שנות ה-80 של המאה ה-20 נישא בשנית.

עבודותיו המוקדמות של דרוקס, ממחצית שנות ה-60 של המאה ה-20, הושפעו מן הפופ ארט והכילו מגוון של חומרי רדי מייד. בין היתר עשה דרוקס שימוש במודעות שקולפו מלוחות מודעות. בראשית שנות ה-70 החל דרוקס להציג עבודות בעלות תוכן מושגי. רבות מהן עסקו בדימוי הזהות הישראלי. לצד תצלומים מבויימים יצר דימויים של מפות, כגון "דרוקסלנד" (1975) הבוחנות עירוב של גבולות פוליטיים עם דימוי עצמי. בסדרת עבודות נוספת משנות ה-70 יצר דרקוס פעולות אמנותיות שתועדו בצילומים ובהם הסתיר או "צנזר" דימויים טלווזיונים או דמויות של מנהיגים ישראלים. החל משנות ה-80 של המאה ה-20 חזר לעסוק בציור מסורתי, תוך אימוץ סגנון מופשט.

לימודים

1959 ציור, אצל אברהם ישכיל וצבי מאירוביץ, חיפה
1964 המכון לאמנות, בת-ים
1965 בית הספר הגבוה לציור, תל אביב-יפו

הוראה

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1968-69, מלגה לאמן צעיר, קרן ע"ש שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1970 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1970 מענק יצירה מטעם קרן תרבות אמריקה-ישראל
1970 פרס הרמן שטרוק לתלמיד מצטיין, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1970 מלגת מועצת בריטית ללמוד באנגליה
1972 פרס איקה בראון לאמן צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1973 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1975 מלגה ללימודים, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק
1978 קרן תרבות ישראל, פרס יצחק שטרן ליצירות
1991 פרס משרד החינוך, מוזיאון רמת גן
1993 פרס פונדק, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2005 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
2005 משרד החינוך, פרס פרוייקט חיים