Information Center for Israeli Art English

שמואל הירשנברג

שמואל הירשנברג, יליד פולין, 1908-1865.

שמואל הירשנברג נולד בלודג', פולין, בשנת 1865. אביו היה אורג והירשנברג הוכשר בנעוריו במלאכה זו. בין השנים 1888-1980 למד אמנות בקרקוב, אצל האמן יאן מטייקו) ובמינכן (אצל אלכסנדר ואגנר). בשנת 1888 שהה בפריז, צרפת, שם נחשף לציור המודרניסטי המוקדם והשתתף בתערוכה בין-לאומית, בה זכה במדליית כסף. בשנת 1896 השתתף בתערוכת קבוצת ה"זצסיון" במינכן. בין השנים 1901-1891 התגורר בלודג', שם נשא לסופרת צרפתיה שהתגיירה למענו. בראשית המאה ה-20 ביקר באיטליה, שם שהה אצל גיסו, הפסל חנוך גליצנשטיין. בשנת 1907 עלה לארץ-ישראל בהזמנת בוריס שץ, על מנת לשמש מורה לציור בבצלאל, אולם נפטר כעבור כשנה.

עיקר יצירתו של הירשנברג מתארת את הווי החיים היהודי. לצד ציורי ז'אנר יהודיים, כגון "מנוחת השבת" (1894), התפרסם הירשנברג בתיאורי סמליים של היהדות הגלותית. בעבודות מונומנטאליות אלו, ובראשון הציורים "גלות" (אבד) ו-"היהודי הנצחי" (1899), מותוארת הגולה כמקום של סבל. בשל הפרשנות הציונית שהוענקה ליצירתו, הפך הציור "היהודי הנצחי" למוצג מרכזי ב"בית הנכות" של בצלאל.

לימודים

אקדמיה לאמנות, קרקוב, פולין
אקדמיה לאמנות, מינכן, גרמניה

הוראה

1908-1907 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים