Information Center for Israeli Art

רודי ויסנשטיין

רוּדי (שמעון רודולף) ויסנשטין, ישראלי, יליד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 1992-1909.

רודי ויסנשטין נולד בייהלבה, מורביה (כיום צ'כיה), בשנת 1909. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20 למד אמנות גרפית בוינה, אוסטריה. בין השנים 1934-1933 שירת בצבא צ'כוסלובקיה. בשנת 1936 עלה לפלשתינה-א"י והתיישב בתל-אביב והחל לעסוק בצילום. בשנת 1940 הקים עם שותפים חנות צילום בכיכר מוגרבי בתל-אביב. לאחר פרישת השותפים שונה שמה ל"צלמניה פרי-אור". החנות נוהלה על ידי ויסנשטיין ורעייתו מרים לבית ארנשטיין. עיקר עיסוקו של ויסנשטיין היה בצילום עיתונות ובצילום סטודיו של דיוקנאות. ארכיון הנגטיבים של ויסנשטיין שמור בצלמניה בתל אביב-יפו.

לימודים

1931-1929 בית-הספר הגבוה למקצועות הגרפיקה והצילום, ווינה, אוסטריה

פרסים

1954 פרס ראשון, תחרות לצילום, בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים