Information Center for Israeli Art

אוטה וואליש

אוֹטֶה (אוטו) וָלִישׁ, ישראלי, יליד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 1977-1906

אוטה ואליש נולד בעיר זנוימן שבאוסטרו-הונגריה (כיום בצ'כיה) בשנת 1906. הוא שירת בצבא הצ'כוסלובקי. בשנת 1935 עלה לארץ ישראל והתיישב בהרצליה. בשנת 1934 פתח סוכנות לפרסום בתל אביב וב-1936 פתח בנחלת בנימין בתל אביב סטודיו לגרפיקה ששימש כמרכז עבור הש"י (שירות ידיעות מודיעין) של ה"הגנה".

בשנות הארבעים של המאה ה-20 יצר וליש מספר עבודות עבור ממשלת ישראל. בין היתר עיצב את סדרת הבולים הראשונה "דואר עברי" (1948), שטרות של 50 ו-100 מיל (1948) וכן יצר את הקליגרפיה של מגילת העצמאות. בין עבודותיו לחברות מסחריות לוגו לחברת תנובה ואוסם (1942).