Information Center for Israeli Art English

שמואל חרובי

קלסר האמן כולל:
מאמרים 49

הזמנות לתערוכות 8

תמונות 16

שמואל חרובי, ישראלי, נולד באימפריה הרוסית, 1965-1987.

שמואל בוקסר-חרובי נולד בעיירה מיכאלובקה, כיום באוקראינה, למשפחה פועלים מסורתית צייר. בשנת 1913, לאחר לימודי אמנות באודסה, עלה לארץ ישראל והחל ללמוד ב"בצלאל". בין השנים 1919-1917 שירת ב-"גדוד העברי". בראשית שנות העשרים יצר תיאורי נוף ונושאים מקראיים והיה שותף לפעיתות "אגודת אמנים עברית". בין עבודותיו הידועות אוסף איורים בוטניים למחקרו של אפרים הראובני - "אוצר צמחי ארץ ישראל".

לימודים

1910-1913 בית ספר תיכון לאמנויות, אודסה, האימפריה הרוסית
1918-1914 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים