Information Center for Israeli Art

בועז טל

בועז טל, ישראלי, 1952-2012.

צייר וצלם, נולד בתל אביב 1952. חי ויוצר ביפו. בעבודותיו המוקדמות של טל, משנות ה-90 של המאה ה-20, נושאים כמגדר, זהות ומשפחה על ידי יצירת תצלומים מבויימים גדולי ממדים, המשחזרים סצנות מתוך יצירות מופת מתולדות האמנות. לשם שחזורים אלו השתמש טל בסביבתו הביתית ועשה שימוש בדמותו ובבני משפחתו כגיבורים במעמד זה.

לימודים

1977 אוניברסיטת תל -אביב, BA, מתמטיקה
1978 אוניברסיטת תל-אביב, תעודה לקראת BA, סרטים וטלויזיה
1978 מדרשה למורים לציור, רמת השרון
1982 בוגר קולנע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל -אביב (B.A)
1984 מוסמך תולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב (.M.A)
1994 תואר דוקטור, תולדות הצילום והאמנות, אוניברסיטת ניו יורק , ארה"ב,(PH.D.)

הוראה

1979-84 ב'ס גבוה ויצ"ו, חיפה, צילום
1985-88 ב'ס מימד לאמנות, מיסד ומנהל לאגף הצילום
1988-90 ב'ס שפיים, הוד השרון, מרצה
1994 ראש המחלקה לצילום במדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1982- עד היום, מרצה לצילום במחלקה לעיצוב ''המרכז לחינוך טכנולוגי'', חולון
1989-עד היום, יועץ אקדמי במחלקה לצילום ''ויצו'', חיפה

פרסים

1992 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1992 פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
1992 פרס השלמת ביצוע עבודה, משרד החוץ, ירושלים
1999 הקרן למחקר, המכללה האקדמית בית ברל
2002 קשרי תרבות ומדע, משרד החוץ
2008 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט