Information Center for Israeli Art English

פנחס כהן גן

צילום: סטנלי בטקין

פנחס כהן גן, ישראלי, נולד במרוקו ב-1942.

פנחס כהן גן, צייר ופסל ישראלי, נולד ב-1942 במקנס, מרוקו. בשנת 1949 עלה לישראל.
במהלך שנות השבעים יצר כהן גן מספר מיצגים ופעולות מושגיות אחרות ובהן "פרויקט ים המלח", "נגיעה בגבול" או פעולות במחנה הפליטים ביריחו, בהן יצר שילוב בין הממד החברתי, הפוליטי והאקולוגי של האמנות. בנוסף לדיון האמנותי, העבודות שלו מבטאות אלגוריות מטאפוריות של ניכור, דחייה והחיים במציאות עוינת.
הציורים והפסלים אותם יצר כהן גן החל מסוף שנות השמונים, מתמקדים בדמות האדם ובאנונימיות, ומשתמשים במונחים פילוסופיים וארס פואטיקה. העבודות עשויות בשילובי טכניקות שונות ובסגנון אקספרסיבי. רבות מעבודותיו של כהן גן מהוות חלק מסדרות גדולות של עבודות, ובהן וריאציות שונות על נושאים רשמיים ואידאולוגיים גם יחד.
לצד עבודתו האמנותית, יצר כהן גן מספר מחקרים וטקסטים המשלבים היבטים באסתטיקה, בסוציולוגיה ובפילוסופיה של האמנות.
פנחס כהן גן מתגורר בתל-אבי-יפו.

לימודים

1970-1967 האקדמיה לאמנות "בצלאל" , ירושלים
1971 השתלם בסנטרל סקול אוף ארט, לונדון
1973-1971 בוגר מדעי החברה ותולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1977-1975 תואר שני באמנות, MFA, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק

הוראה

2002-1975 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1978 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1978 פרס יצירה ע"ש אייזיק שטרן, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1979 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1991 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1991 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
1999 פרס רכישה, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2005 פרס יצירת החיים באמנות הפלסטית, משרד החינוך והתרבות
2005 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
2008 פרס ישראל בתחום הציור