Information Center for Israeli Art English

אהרון כהנא

אהרון כהנא, ישראלי, יליד גרמניה, 1967-1905.

אהרון כהנא נולד בשנת 1905 בשם הרמן אהרון כאהן נולד בשטוטגרט, גרמניה, למשפחת סוחרים אמידה. בשנת 1922, לאחר שניתק את קשריו עם הוריו, החל בלימודי אמנות בשטוטגרט. במחצית השנייה של שנות ה-20 של המאה ה-20 שהה בפריז ובברלין, שם נחשף לאמנות המודרנית, והושפע מן האמנות הקוביסטית. לפרנסתו עסק בעיצוב חלונות ראווה ובציור פורטרטים. בשנת 1934 עלה לארץ ישראל והתיישב ברמת-גן.

לאחר עלייתו החלו להופיע ביצירתו מוטיביים סמליים הקרובים לאמנות ה"כנענית", שימוש בקוביזם סינטטי ונטייה הולכת וגוברת להפשטה. בשנת 1948 נמנה כהנא עם מקימי תנועת ''אופקים חדשים''. בשנות החמישים הקים, ביחד עם רעייתו, סדנה לקרמיקה בשם "בית היוצר", שפעלה מביתו. בסדנה זו עיצב כלים שימושיים ודקורטיביים וכן לוחות קרמיקה גדולי ממדים. הכלים אופיינו בעיצוב גיאומטרי, בצבעוניות עזה ובשימוש נרחב בבניית-יד. בשנות השישים ניכרות ביצירותיו השפעות של אמנות הפופ.

בין יצירותיו הידועות הציור "עקדת יצחק" (1950) וקיר הקרמיקה (1954) באותו נושא בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית. ביתו, בעיצוב האדריכל זאב רכטר, הפך לאחר מותו לגלריה המוקדשת לאמנות הקרמיקה.

לימודים

1925-1922 אקדמיה לאמנות, שטוטגארט, גרמניה
1925 השתלמות, ברלין, גרמניה
1947 קרמיקה, פריז, צרפת

פרסים

1922 מלגה ממשלתית, גרמניה
1925 מלגת השתלמות בברלין, גרמניה
1938 פרס דיזינגוף
1938 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1952 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1953 פרס דיזינגוף
1958 פרס לציור לציון יום העצמאות העשירי למדינת ישראל
1960 פרס בינלאומי, מוזיאון סלומון גוגנהיים, ניו-יורק

פסלים במרחב הציבורי

יצר קיר קרמי עבור קמפוס האוניברסיטה העברית,בגבעת רם, ירושלים.