Information Center for Israeli Art

צבי מאירוביץ

צבי מאירוביץ, ישראלי, יליד פולין, 1974-1911.

צבי מאירוביץ נולד בקורסנו שבפולין ב-1911. בילדותו למד בבית ספר פולני-נוצרי. בשנת 1929 נשלח ללימודים במכון הגבוה ללימודי יהדות בברלין, גרמניה, שם החל בהכשרה לרבנות. לאחר פרישתו מלימודים אלו למד באקדמיה לאמנות בברלין אצל קארל הופר. באותה עת עבד כצייר כרזות עבור חברת הסרטים "אופא".

בשנת 1934 עלה לארץ ישראל והתיישב בחיפה. בשנת 1942 התגורר בזכרון יעקב, ביחד עם אריה ארוך. בשנת 1948 נמנה על מייסדי קבוצת "אופקים חדשים". בין השנים 1949-1950 שהה בפריז, צרפת. במחצית השנייה של שנות ה-50 החל ליצור ציור מופשט ובשנת 1966 החל לעבוד גם בטכניקה של ציור בגירי פסטל ("פנדה"). בשנת 1971 לקה בשיתוק בחצי גופו הימני, אולם המשיך לצייר בידו השמאלית.

בתקופת חייו מיעט מאירוביץ להציג את עבודותיו. לאחר מותו התפרסמו בעיקר ציורי ה"פנדה" שיצר. בשנת 1984 פרסמה רעיתו, הסופרת יהודית הנדל, את ספרה "הכוח האחר", המתאר את דמותו של מאירוביץ ואת יצירתו.

לימודים

1929 - 1934 האקדמיה לאמנות, ברלין, גרמניה

פרסים

1942 פרס דיזינגוף
1951 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1957 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1961 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1969 פרס שיף
1972 פרס מועדון מילוא