Information Center for Israeli Art English

אברהם לייב מונזון

אברהם לייב מונזון, פעל בארץ-ישראל, 1948-1870.

אברהם לייב מונזון נולד בירושלים לר' שמעון מונזון, שהיה משמש בבית הכנסת "החורבה" וכן היה סוכן הדואר הראשון בארץ-ישראל. בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19 נסע ללימודים לפרנקפורט. עם שובו לירושלים הקים ביחד עם אחיו - משה מרדכי מונזון, בית דפוס ליתוגרפי שפעל בתחילה עם מכבש יד והחל משנת 1894 בעזרת בעזרת מכונת דפוס אוטומטית שייבא. לצד פעולתו כדפס שימש מונזון גם כצייר עבור בית הדפוס. הוא יצר עיטורים מורכבים לתעודות וללוחות מזרח ששילבו בין מסורת האמנות היהודית לבין טכניקות הדפס חדשניות לתקופתו כגון ליתוגרפיה צילומית, הדפסות בלט והזהבה.

לימודים

1892-1890 פרנקפורט, גרמניה