Information Center for Israeli Art English

משה מוקדי

משה מוקדי (ברנדשטטר), ישראלי, יליד גליציה, 1975-1902.

משה מוקדי נולד בטארנוב, גליציה שבדרום פולין בשנת 1902. משפחתו היתה משפחה חסידית שעסקה במסחר והיתה קשורה גם לפעילות ציונית. בין השנים 1916-1914 התגוררה המשפחה בווינה. בתקופה זו למד מוקדי ציור אצל לזאר קרסטין. בין השנים 1918-1916 שהה מוקדי בגפו בציריך, שוויץ. בשנת 1920 עלתה המשפחה לארץ-ישראל והתיישבה בחיפה. במחצית הראשונה של שנות העשרים למד אמנות בווינה, אוסטריה.

בין השנים 1933-1927 התגורר מוקדי בפריז, צרפת. בתקופה זו הושפע מאמני "אסכולת פריז". עם שובו לארץ-ישראל התיישב בירושלים, שם פתח בית-ספר לציור יחד עם פנחס ליטווינובסקי. בין השנים 1948-1947 ביקר בניו-יורק, ארצות-הברית. בין השנים 1952-1950 ניהל את המדור לאמנות במשרד החינוך והתרבות. לאחר מכן ניהל את מכון אבני. הוא החזיק בתפקיד זה עד שנת 1965.

במהלך שנות ה-20 יצר מוקדי ציורים אקספרסיביים-גיאומטריים המכילים נושאים מן העיירה היהודית, בהשפעת מארק שאגאל, דיוקנאות ותיאורי נוף ארץ ישראלי. במהלך שנות ה-30 שינה מוקדי את סגנון ציורו. בעבודותיו השתמש בצבעים כההים ובמשיכות מכחול אקספרסיביות. החל משנות ה-50 עברו ציוריו תהליך של הפשטה. בין עבודותיו הידועות "דיוקן גבר" (1923-5), "נער יושב" (1925-6), "השחקן" (1935), "ציור (הצייר ליד הכן)" (סוף שנות ה-60) ועוד.

לימודים

1923-1922 אקדמיה לאמנות, וינה, אוסטריה

הוראה

1935-1933 בית ספר לרישום וציור, ירושלים
1965-1952 מנהל, מכון אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1935 פרס ראשון, תחרות לתכנון מצבה לקבר ח. נ. ביאליק
1937 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1942 פרס דיזינגוף
1950 פרס הציור הטוב, תערוכת אמני ישראל, וושינגטון, ארצות הברית
1951 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1958 פרס מטעם מר מלן, תערוכה לרגל חגיגות העשור, צפת