Information Center for Israeli Art English

אברהם מלניקוב

אברהם מלניקוב, ישראלי, יליד בסרביה, 1960-1892.

אברהם יוסף מלניקוב נולד בסקורני (Sokyriany), בסרביה, האימפריה הרוסית (כיום באוקראניה). משפחתו היתה אמידה ומלניקוב התחנך אצל מורים פרטיים. בשנת 1909 החל ללמוד רפואה בוינה, אולם פרש מלימודים אלו לאחר כמה סימסטרים. במקביל, למד אמנות בשיעורי ערב. בין השנים 1918-1913 שהה בשיקגו, ארצות הברית, שם למד אמנות והושפע מן הפיסול המצרי. בגלל בעיות כספיות נקטעו לימודיו והוא המשיך אותם בשיעורי ערב. בשנת 1918 הצטרף מלניקוב ל"גדוד קלעי המלך ה-39", במסגרת "הגדודים העבריים". הוא שירת במצרים ובארץ ישראל. עם סיום שירותו, בשנת 1919, החליט להשתקע בארץ ישראל. בתחילה התגורר בתל אביב בין השנים 1926-1920 התגורר בירושלים. בירושלים פעל מלניקוב בסדנה שמוקמה מעל שער שכם. בשנת 1920 היה מלניקוב ממקימי "אגודת אמנים עברית" בשנת 1923 הוא נבחר לראשות האגודה. בשנת 1926 עבר להתגורר במטולה, בקרבת מחצבה של גדוד העבודה ("גבעת החוצבים"). בשנת 1929 נפרץ הסטודיו שלו בירושלים ונבזז. בין השנים 1934-1929 הוא עובד על יצירת "אנדרטת האריה השואג" בתל-חי, יצירתו הידועה ביותר, היא האנדרטה הרשמית הראשונה שהוקמה על ידי היישוב העברי בארץ ישראל.

בשנת 1934, עם סיום העבודה על האנדרטה, נסע מלניקוב ללונדון, אנגליה. שם, לצד עיסוק באמנות, חיבר גם ספרות וקטעי מוזיקה. בשנת 1940 פרסם את ספרו "מושקה". במחצית השנייה של שנות הארבעים של המאה ה-20 עסק בפעילות ציבורית כנגד האנטישמיות והאפליה הגזעית וכן ארגן בביתו חוג ללימודי המקרא. בשנת 1959 חזר מלניקוב לישראל. הוא השתכן במעון האנגלו-סכסי בשכונת רסקו, בירושלים. בשנת 1960 נפטר בעת ביקור בעיר חיפה. הוא נקבר בבית הקברות בתל-חי.

למרות שעסק גם בציור ורישום, הרי שמרכז יצירתו של מלניקוב הוא בתחום הפיסול. יצירותיו מתקופת שהותו בארץ ישראל הושפעו מן הפיסול המצרי והאשורי בתפיסה המונומנטאלית ובסכמאטיות של הדימוי. רבות מיצירות אלו היוו ביטוי של לאומיות ארצישראלית. יצירות אלו היוו השראה לאמנות ה"כנענית". בתקופת שהותו בלונדון הרבה ליצור דיוקנאות ולעסוק בנושאים מן ההיסטוריה היהודית. בין יצירותיו הידועות "ראש אפנדי" (1925), "יהודה המתעורר" (1925) ו-"אנדרטת האריה השואג" (1934).

לימודים

1913-1909(?) לימודי רפואה, אוניברסיטת וינה, וינה, אימפריה האוסטרו הונגרית
1913-1909 לימודי ערב, אקדמיה לאמנות, וינה, אימפריה האוסטרו הונגרית

הוראה

1925-1920 בית המדרש העברי למורים, ירושלים