Information Center for Israeli Art English

נורה ונעמי

נעמי ביטר (נולדה ב-1936) ונורה כוכבי (1934-1999), צמד אמניות ישראליות, פעלו במשותף מאז שנת 1962.

נורה ונעמי החלו לפעול משותף בשנת 1962, לאחר שנפגשו במסגרת לימודיהן במחזור הראשון של המחלקה לקדרות בבצלאל. בשנה האחרונה ללימודיהן פתחו השתיים סטודיו לקרמיקה ב"בית קרונברג" בשכונת תלפיות בירושלים. בשנת 1965 הציגו בסטודיו תערוכת ראשונה ובה הציגו כלים שימושיים ועציצי גן. בנוסף, רכשו השתיים ידע ברפאות כתוצאה מהשתתפות בחפירות ארכיאולוגיות במהלך שנות ה-70 באפק-אנטיפטריס. בשנים הראשונות לעבודתן עסקו בעיקר בקדרות באובניים. לאחר שמשפחתה של כוכבי עברה לתל אביב, בשנת 1970, המשיכו השתיים לעבוד במקביל בשני חללי סטודיו.

המעבר של נורה ונעמי לפיסול, שהחל במהלך שנות השבעים של המאה ה-20, היווה נסיון הן להתייחסות אל הטבע והארכיאולוגיה הארצישראלית והן עדות השפעתה של האמנות המופשטת. בשנת 1972 הציגו את תערוכת הפיסול הראשונה "סיני", ובה יצירות שהושפעו מצורות טבע מדבריות. במהלך שנות השמונים החלו להופיע בעבודתן התייחסויות אל דמות האדם דרך צורות סמליות כגון עצים, סירות וכדומה.

בשנת 1999 נפטרה נורה. נעמי המשיכה לעבוד בסטודיו עד שנת 2003.

[ראו גם: כוכבי, נורה; ביטר; נעמי]

פרסים

1986 תעודת הצטיינות, התחרות הבינלאומית לאמנות - ניו יורק
1998 הסרט "מילוט" נבחר להצגה בפסטיבל הראשון לסרטים על קרמיקה, מנופליה, צרפת

פסלים במרחב הציבורי

"הים", קיר קרמי, בית התרבות העירוני, עכו
"בריאת העולם", קיר קרמי, בית הספר התיכון "מעלה", ירושלים
אגן לנטילת ידיים, בית כנסת הרמב"ם, הרובע היהודי, ירושלים
קיר זיכרון, מכללה לחנוך כרם, ירושלים