Information Center for Israeli Art English

מרדכי נרקיס

מרדכי נרקיס, ישראלי, יליד פולין, 1957-1897.

מרדכי נרקיס נולד בסקאלה, שבקרבת העיר קרקוב, פולין. בילדותו למד בחדר ובישיבה. בשנת 1911 עבר ללמוד בישיבה בוולברום. בנוסף למד לימודים כלליים וקיבל הסמכה בבחינה אקסטרנית. בתקופת מלחמת העולם הראשונה עסק בפעילות ציונית. לאחר המלחמה למד אמנות בקרקוב וספרות קלאסית ותולדות האמנות בוינה. בתקופה זו עסק בעריכת עיתון יומי בשם "נובי דג'ניק" ובכתיבת מחזות וביקורות תאטרון. בשנת 1920 עלה לארץ ישראל והחל ללמוד ב"בצלאל" בירושלים.

בשנת 1928 שימש נרקיס כעוזר לבוריס שץ בארגון הספריה ו"בית הנכות בצלאל", שהיה מוזיאון לאומי שהוקם לצד בית הספר. בנוסף, בין השנים 1932-1930 שימש כממלא מקומו של בוריס שץ בניהול "בצלאל". בשנת 1932, לאחר מותו של שץ, נתמנה נרקיס למנהל המוזיאון. הוא שימש בתפקיד זה עד מותו, בשנת 1957.

בפעילותו עסק נרקיס במחקר אודות אמנות יהודית עממית. בייחוד בחקר כתבי יד ובמלאכת מחשבת של יהודי תימן. בין חיבוריו: מלון למונחי הגראפיקה (1937), "הילד המצייר" (1943), "מלאכת אמנות של- יהודי תימן" (1940) ועוד.

לימודים

1920-1917 אקדמיה לאמנות, קרקוב, פולין והאוניברסיטת וינה, אוסטריה הגרמנית
1922-1920 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

פרסים

1952 אביר לגיון הכבוד, פריז, צרפת