Information Center for Israeli Art English

גדולה עוגן

גדולה עוגן, ישראלית, נולדה ב-1929.

גדולה עוגן נולדה בירושלים בשנת 1929. אביה היה הצלם שמואל יוסף שוויג. בין השנים

לימודים

1951-1949 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1955-1952 קדרות, אצל הדויג גרוסמן, ירושלים
1966 סמינר בין-לאומית לקרמיקה, עין הוד
1967 סמינר בין-לאומית לקרמיקה, אוסטריה

הוראה

1962-1955 קרמיקה, חוות הנוער הציוני, ירושלים
1965-1962 המחלקה לקרמיקה, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1980-1965 ראש המחלקה לקרמיקה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1964 זכתה בתחרות על קיר קרמי, מוזיאון קרמיקה, רמת אביב, תל-אביב
1969 מלגה ללימודים מתקדמים בסקנדינביה ואנגליה
1989 מדלית כסף בתחרות בינ"ל, יפן
2009 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים