Information Center for Israeli Art English

רון עמיר

רון עמיר, ישראלי, נולד ב-1973.

רון עמיר נולד בקיבוץ יחיעם. לאחר סיום לימודיו ב"מדרשה לאמנות", בשנת 2003, הציג תצלומי צבע תיעודיים ובהם הייבטים אתנוגרפיים ופוליטיים של חיי תושבי ג'סר א-זרקא.

לימודים

1992-1991 צילום, המכון לאמנות, סמינר אורנים, טבעון
2000-1999 לימודי סטודיו, ביה''ס מימד, תל אביב-יפו
2003-2000 אמנות וצילום, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית-ברל
2018-2016 תואר שני באמנות, החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

2009-2005 צילום, בית ספר תיכון מקיף, ג'סר א-זרק
א2006 ואילך בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2009 מוסררה, בית ספר לצילום, ניו מדיה, מוזיקה חדשה, תקשורת חזותית ופוטותראפיה ע"ש נגר, ירושלים
2010 מנשר לאמנות, תל אביב-יפו

פרסים

1992 מלגת לימודים, מוזיאון ראובן ועדית הכט, חיפה
2003 מלגת הצטיינות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סב
א2008 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2013 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2015 פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו