Information Center for Israeli Art

פרלי פלציג

קלסר האמן כולל:
7 מאמרים פיזים
105 צילומי יצירות
1 הזמנות לתערוכות

פרלי פלציג, ישראלי, נולד בפולין, 1917. פעל בישראל ובארצות הברית.

פרלי פלציג נולד ברימנוב, פולין וגדל בהנובר, גרמניה. בשנת 1931 התקבל כחבר באגודת האמנים "קסטנרגסלשפט" (kestnergesellschaft) בהנובר. בשנת 1938 גורש לעיירת הגבול זבונשין בפולין, שם שהה עם הוריו כשישה חודשים. בשנת 1939 עלה לארץ ישראל באוניית מעפילים.

בארץ ישראל הצטרף פלציג לגרעין קיבוץ גליל-ים, שישב בשכונת בורוכוב בגבעתיים. בשנת 1948 עסק בשיקום ריצפת הפסיפס של בית הכנסת של בית אלפא עבור רשות העתיקות. בשנות החמישים היה ממקימי סמינר אורנים. חלק מעבודתו הוקדש לאמנות ארכיטקטונית. בין עבודותיו באותה עת היו פסיפס קיר במלון ציון בחיפה (1952), ציור קיר (סגריפיטו) בקולנוע פאר בחיפה (1953), ציורי קיר בביתן ההסתדרות וביתן מושב העובדים בתערוכת "כיבוש השממה" (1953), תבליט עץ במלון דן (1955) ועוד. בין השנים 1969-1956 שהה בארצות הברית, שם יצר עבודות ארכיטקטוניות רבות. עם חזרתו לישראל, בשנת 1969, התיישב בירושלים.

הוראה

1956-1950 סמינר אורנים, טבעון