Information Center for Israeli Art English

עפרה צימבליסטה

עפרה צימבליסטה, ישראלית, 2014-1939.

עפרה צימבליסטה נולדה בתל-אביב בשנת 1939. לאחר פרדת הוריה נשלחה להתחנך בקיבוץ שריד. בשנות ה-60 של המאה ה-20 עבדה כאחות מוסמכת. בשנת 1971 החלה בלימודי אמנות ב"קלישר". בשנת 1984 הציגה צימבליסטה עבודות ציור שנעשו בשיתוף המשוררת יונה וולך. בשנת 1987 החלה לעסוק בפיסול. צימבליסטה התגוררה בקריית-אונו ויצרה בסטודיו בעיר אשדוד.

בסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 החלה ליצור ביציקת תבליטי חול מחומרים שנאספו בנגב ובמדבר סיני. העבודות המופשטות העלו אסוציאציות של גיאולוגיה או של נוף. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 יצרה עבודות בטכניקה מעורבת שעשו שימוש בבדי טקסטיל כמצע. על אף שהפסלים שיצרה החל מסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 נוצרו כיציקה על גוף אנושי, הרי שהשימוש בצבעים, ובייחוד הצבע הכחול המופיע ברבים מפסליה, מדגישים את הסמליות שבעבודות. רבות מן הדמויות שנוצקו לעבודותיה שבו והופיעו ביצירות אחרות ובהקשרים חדשים.

בין יצירותיה הידועות "הולכים" (1987), "אסתר" (1998), "שולחן ערוך" (1993) ו"מקהלה" (1996).

לימודים

1974-1971 בית הספר לאמנות הציור, תל אביב-יפו
1976-1975 ליתוגרפיה, תחריט והדפס רשת, סדנאות האמנים, תל אביב-יפו

הוראה

אמנות, הכפר הירוק

פרסים

1974 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
1981 הפסטיבל הבינלאומי לציור, מוזיאון גרימלדי, קניה-סור-מר, צרפת
1990 פרס להשלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות
1992 פרס "הצילינדר", אמנות לעם