Information Center for Israeli Art

יונה צליוק

יונה צליוק (שכטר), ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1990-1903.

יונה צליוק נולדה באודסה, האימפריה הרוסית, בשנת 1903. בשנת 1905 עלתה לארץ ישראל עם הוריה. למדה בגימנסיה "הרצליה" ולאחר מכן התקבלה ללימודים ב"בצלאל". בשנת 1922 החלה בלימודים במחלקה לציור אצל הופר ושפיגל באקדמיה לאמנות בברלין ולאחר מכן באקדמיה מודרנית בפריז, צרפת, שם למדה אצל אדרה לוט ואוטן פרייס. בשנת 1926, עם שובה לארץ ישראל, נישאה לד"ר שאול צליוק. התגוררה ויצרה בחיפה.

לימודים

1921 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים, עם נחום גוטמן וראובן רובין
1924-1922 האקדמיה הממלכית לאמנות, ברלין, גרמניה, עם הופר ושפיגל
1926-1924 (?) אקדמיה מודרנית, פריז, צרפת, עם אדרה לוט ואנטון פרייס