Information Center for Israeli Art English

ברכה צפירה

ברכה צפירה, זמרת וציירת, ילידת ירושלים. להורים מהעיר צנעא בתימן.מגיל 3 היתה יתומה. המשפחות האומנות של צפירה היו מעדות וחברות שונות בירושלים= ספרדי, תימני, אשכנזי,והיא אספה מהלך של שירי עדות ישראל. מגיל 16 היא הופיעה בקונצרטים ובתיאטרון תל-אביב. אח'כ, בשנת 1929 עברה לברלין ללמוד מוזיקה .כשהיא חזרה לא'י, היא הקליטה את השירים שלה משנת 1937. הוציאה לאור ספר שיריה "הרבה קולות: האצולות של מחייב השייכים"

פרסים

1966 פרס ענגל בתרומתה מנגינה מזרחית באמצע ההחדרה במוסיקה ישראלית